Categories
Uncategorized

Branduri mari din zona NFT-urilor

Branduri mari din zona NFT-urilor

NFT-urile (tokenurile nefungibile) sunt probabil cel mai mare trend din industria blockchain la momentul actual. Conform Fortun, 37 de miliarde de dolari au intrat în piețele de NFT-uri până pe data de 1 Mai 2022.

Același articol ne spune că 2022 a spart recorduri în ceea ce privește vânzările cu Moonbirds NFT care a vândut de peste 500 de milioane de dolari și cu Otherdeed care a reușit să vândă de peste 700 de milioane de dolari. “Succesul arată că nebunia nu s-a sfârșit”, a spus Modesta Masoit, director financial la Dapp Radar.

Numărul de cumpărători și vânzători activi de NFT-uri

Numărul adreselor de portofele active continuă să crească. Bineînțeles că tot acest hype a atras multe branduri mari care vor să facă parte din fenomenul Web 3.0: NFT-uri, metaverse, VR – spune-ne ce și îți vom arăta un brand care deja o face.

Hai să începem lista cu o țară:

Regatele Unite (UK) au anunțat propria colecție de NFT-uri, aceștia încercând să o ia înainte în spațiul crypto.

Pepsi

În Decembrie 2021, Pepsi a lansat o colecție de 1,893 NFT-uri gratuite pe blockchainul Ethereum. Poți găsi colecția lor pe Opensea.

Adidas

Adidas a cumpărat un NFT Bored Ape Yacht Club pentru aproximativ 180 de mii de dolari și lucrează îndeaproape cu influencerul din crypto gmoney.eth și cu PUNKS comic.

Pe lângă asta, au lansat o colecție de 30,000 de NFT-uri numite Adidas Originals: Into the Metaverse care pot fi, de asemenea, găsite pe Opensea.

Nike

Au lansat CyptoKicks, adidași fizici care sunt legați de NFT-uri.

Coca Cola

Coca Cola a organizat o licitație online pentru primele lor NFT-uri, strângând un venit de aproximativ 576 de mii de dolari. Licitația a durat 72 de ore și a avut loc pe Opensea.

Mc Donald’s

Mc Donald’s au lansat o colecție de 10 NFT-uri pentru a sărbători 40 de ani de la mult iubitul lor sandwich McRibs. Cele 10 NFT-uri au fost distribuite prin giveaway-uri pe Twitter.

NBA

Unul dintre cele mai mare branduri Americane, NBA, s-a alăturat trendului blockchain cu un marketplace al lor, NBA Top Shot, care vinde momente de top din baschet.

Alte nume mari care au intrat în industrie sunt: Gucci, Formula 1, Budweiser, Reddit, Ray-Ban, Lamborghini, Samsung și mulți alții (e greu să ținem lista actualizată, deoarece branduri noi apar zi de zi).

Categories
Uncategorized

Cum lansezi o colecție de succes? (partea I)

Cum lansezi o colecție de succes? (partea I)

Păi, lucrurile nu sunt atât de simple cum ai crede. Nu poți să arunci orice acolo și să te aștepți să vândă.

Sunt mulți factori care trebuie luați în considerare înainte să începi să te gândești cum va arăta: Care e scopul proiectului? Ce încerci să îndeplinești? Este acesta un moment bun?

Marketingul e alt aspect important care necesită rezolvat. Social media ca mod de comunicare este obligatoriu pentru că trebuie să-ți menții la curent comunitatea. Apropo de comunitate, va trebui să aduci oamenii potriviți în ea. După cum știm cu toții, proiectele de NFT-uri țin foarte mult de comunitate deci acesta ar putea fi cel mai valoros sfat pe care ți-l putem oferi.

După ce ai definit un scop, poți să începi să te gândești despre cum va funcționa proiectul și ce va îndeplini acesta. Va aduce într-adevăr vreo valoare? Rezolvă vreo problemă? Au oamenii nevoie de ceea ce vrei să oferi?

Acum poți să începi să te gândești la design și la cum vor arăta NFT-urile. Va fi un caracter? Un animal? Un obiect? Va fi designul tău 2D sau 3D? Sunt multe întrebări pe care va trebui să ți le pui. După ce te decizi, trebuie să cauți artistul potrivit care poate reprezenta vizual ideea ta.

Sunt multe de discutat deci vine în curând și partea a 2-a.

Categories
Uncategorized

Unde suntem în crypto?

Unde suntem în crypto?

Hai să eliminăm concepția greșită cum că dacă n-ai cumpărat BTC la 200$ ai pierdut trenul. Nu, tehnologia blockchain e încă în stadiu incipient.

Pentru a înțelege mai bine, imaginează-ți construcția unui oraș nou: începi prin a valida planul (în cazul nostru, BTC – e aici să rămână – e validat), apoi construiești infrastructura care va ajuta dezvoltarea restului orașului: începi prin a construi țevi și drumuri înainte de a ajunge la zgârie-nori și malluri, nu?

La fel și în crypto: în acest moment toată lumea dezvoltă infrastuctura care va permite altora să construiască proiecte care vor ajuta direct umanitatea și indivizii. Există câteva protocoale legate de consumator, dar cresc în ritm alert și vom vedea tot mai multe în anii ce urmează.

Ca referință, companiile mari, brandurile, băncile și instituțiile abia încep să investească în crypto pentru că simt că piața a devenit în sfârșit destul de sănătoasă (poate greșesc, dar aceste companii cu bugete imense trebuie să știe ce fac, altfel nu și-ar risca banii, nu?).

Așa că da, era extraordinar dacă îți cumpărai BTC în 2008, dar sunt atâtea alte proiecte cu un potențial imens care așteaptă să le citești “white paper”-urile (planurile de business).

Încă un aspect foarte important este faptul că întregul concept de crypto nu presupune doar să cumperi moneda unui proiect și să aștepți să-i crească prețul. Crypto este despre tehnologie, evoluție și oameni inteligenți care se adună.

Știm că primul lucru la care se gândește toată lumea când spunem crypto sunt banii, însă nu sunt cei mai importanți. Tehnologia Blockchain este menită să facă lucrurile mai ușoare și mai transparente pentru toată lumea. Unele proiecte ar putea să eșueze, dar asta e parte din procesul de evoluție: alții vor vedea și vor învăța din greșelile lor, iar ăsta e singurul mod de a merge înainte.

Nici medicina nu a fost inventată peste noapte..

Categories
nft

Big Brands in the NFT space

Big Brands in the NFT space

NFTs (Non-fungible tokens) are maybe the biggest trend in the blockchain industry right now. According to Fortune, $37bn were sent to NFT marketplaces in 2022 as of May 1st.

Same article tells us that 2022 broke records in matter of sales with Moonbirds NFT which broke over $500 million in sales and Otherdeed that pulled more than $700 million. “The success shows that the craze is not over” said Modesta Masoit, finance director at Dapp Radar.

Number of active NFT buyers and sellers

The number of active wallet addresses keeps rising. Of course all this hype attracted many big brands that want to be part of the Web 3.0 phenomenon: NFTs, metaverse and VR, you name it and we can show you a brand that’s already doing it.

Let’s start the list with a country:

The United Kingdom announced their own NFT collection as they intend to lead the way in the crypto space.

Pepsi

In December 2021, Pepsi launched a collection of 1,893 NFTs on the Ethereum blockchain for free. You can find their collection on Opensea.

Adidas

Adidas bought an Bored Ape Yacht Club NFT for around $180.000 and they are closely working with crypto influencer gmoney.eth and the digital comics PUNKS Comic.
In addition they also launched a collection of 30.000 NFTs called Adidas Originals: Into the Metaverse that can be found on Opensea as well.

Nike

They launched CyptoKicks, physical shoes that are paired with an NFT.

Coca Cola

Coke held an online auction for their first NFTs, collecting $575.833. The auction was held for 72 hours on Opensea marketplace.

Mc Donald’s

They released a collection of 10 NFTs celebrating the 40th birthday of everyone’s much loved McRibs sandwich. The 10 NFTs were distributed as giveaways, on Twitter.

NBA

One of the biggest American brands, the NBA joined the blockchain trend with a marketplace of its own, NBA Top Shot which is selling top basketball moments.

Other big names that joined the industry are: Gucci, Formula 1, Budweiser, Reddit, Ray-Ban, Lamborghini, Samsung and many many more (difficult to keep the list updated as new brands join in every day).

Categories
crypto

Where are we in crypto?

Where are we in crypto?

Let’s break the misconception that if you haven’t bought BTC at 200$, you missed the train. No, the blockchain technology is still in its incipient phase.

To explain better, imagine building a completely new city: you start by validating the plan (our case BTC – it’s here to stay – it’s validated), then you build off infrastructure that will help develop the rest of the city: you start off by building pipes and roads in order to get to building those fancy skyscrapers and shopping malls, right?

Same in crypto: at this point everyone is developing the infrastructure that will allow others to build projects that will directly help humanity and individuals. There are few protocols related to the consumer, but they are growing really fast and we will see more and more of them in the upcoming years.

As a reference, big companies, brands, banks and institutions are just starting to invest in crypto because they feel like the market just became healthy enough (maybe i’m wrong, but these companies with huge budgets must know something, otherwise they wouldn’t risk their money, right?).

So yes, holding some bags of BTC in 2008 would have been great, but there are many other projects with huge potential that are just waiting to have their white papers (business plans) read.

One more very important aspect is that the whole crypto concept isn’t about buying into a project and waiting for its price to grow, crypto is about technology, evolution and smart people getting together.

We know that the first thing that comes to everyone’s head when we say crypto is money, but that’s really not the main point, the blockchain is here to make things easier and more transparent for everyone. Some projects might fail, but that’s still part of the evolution process: others will see and learn from their mistakes and this is the only way to go forward.

Medicine was not invented overnight either..

Categories
nft

How to launch a successful NFT collection (part 1)

How to launch a successful NFT collection (part 1)

Well, things are not as simple as one might think. You can’t just throw anything out there and expect it to sell.
There are many factors that need to be considered before even starting to think about how it’s gonna look like: What’s the goal of the project? What are you hoping to accomplish? Is now a good time?

Marketing is another important aspect that needs to get taken care of. Social media as a communication channel is a must because your community needs to be updated. Talking about community, you will have to build one and more important, you will have to bring the right people in. As we all know, NFT projects are all about community so this might be the most valuable advice we can give you.

After you have your goal, you can start thinking about how the project will work and what will it do. Will it really bring any value? Is it solving an issue? Do people need what you want to offer?

Now you can start thinking about the design and how will the NFT look like. Will it be a character? An animal? An object? Will the design be 2D or 3D? There are many questions you will have to ask yourself. After you decide, you have to look for the right artist that can represent your idea in an image.

There’s a lot more to talk about so part 2 is coming soon.